ODRŽANA SJEDNICA SKUPŠTINE LAG-A KARAŠICA

20. 12. 2018.

U srijedu, 19. prosinca 2018. godine je u Petrijevcima, pod predsjedanjem predsjednika Dalibora Vidakovića, održana 14. Izvanredna sjednica Skupštine LAG-a Karašica. Od 91 člana LAG-a, sjednici je nazočio 51 član ili punomoćnik tako da je uz 56% članova Skupština imala potreban broj sudionika koji su mogli donositi punopravne odluke. Na kraju godine, polovici vremena za koje je utvrđena razvojna strategija, došlo je vrijeme za njene… izmjene, sukladno potreba područja LAG-, kao i u Planu provedbe Lokalne razvojne strategije. Budući da Lokalna razvojna strategija u mnogome ovisi o Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske, te akreditaciji pojedinih mjera od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, sukladno tome, određena su tri osnovna cilja: Konkurentna poljoprivredna proizvodnja, Diverzifikacija usluga i poboljšana kvaliteta života i Povećana održivost eko sustava, pa su u izmjenama razrađeni ciljevi, prioriteti i mjere za njihovu realizaciju. Od prvotnih 10 mjera, sada je LRS svedena na provedbu četiri najznačajnije mjere za koje se povećala alokacija sredstava kako bi što više prijavitelja na budućim LAG natječajima ostvarilo potporu.

U nastavku sjednice usvojene su izmjene i dopune Financijskog plana pri čemu su prihodi planirani u ukupnom iznosu od 1.853.457,87 kuna, rashodi u ukupnom iznosu od 1.771.838,10 kuna, a planirani višak prihoda tekuće godine u iznosu od 81.619,77 kuna bit će prenesen u slijedeće razdoblje. Bez rasprave je prihvaćen Operativni godišnji plan za sljedeću godinu, kao i financijski plan kojim je predviđeno ostvariti ukupne prihode od 6.075.176 kuna, rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 5.974.393 kune, a planirani višak prihoda iznosu od 100.783 bit će prenesen u sljedeće razdoblje.

Ivan Vrbanić, voditelj LAG-a, s velikim je zadovoljstvom zaključio kako se tijekom postojanja, od osnivanja do danas LAG-razvio do nezamislivih granica i projektima koji su u tijeku, te onima koji su već na procjeni ili u planovima postao respektabilan čimbenik u sredini u kojoj djeluje, pa sa zaposlenicima u stručnim službama LAG-a i u projektima okuplja više od šezdeset zaposlenih s tendencijom daljeg rasta.

Na kraju godine zahvalio se svim članovima Skupštine i suradnicima na njihovom doprinosu u razvoju LAG-a, na osmišljavanju, pripremi i provedbi projekta koji su doveli do ove razine razvijenosti te im poželio uspješnu i sretnu sljedeću godinu.

– dio teksta i fotografije: vwww.valpovstina.info