Održana sjednica upravnog odbora LAG Karašice

14. 3. 2011.

U ponedjeljak, 14. ožujka, u Valpovu je održana redovita radna sjednica Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe Karašica. Na sjednici je donesena odluka o primanju novih članova koji su to zatražili u proteklom vremenu između dvije sjednice. Za tajnika LAG-a ponovno je izabran Ivan Vrbanić koji će tu funkciju obavljati i u ovoj godini. Najvažnija točka dnevnog reda bila je analiza rada u prošloj godini i planovi za ovu godinu. Svi članovi su se složili da se izvješće za prošlu godinu prihvati i proslijedi članovima skupštine na usvajanje.

Tijekom proteklog razdoblja LAG je uspješno proveo info kampanju koju treba nastaviti kontinuirano i u slijedećem razdoblju kako bi svi dionici koji su zainteresirani za djelovanje u LAG-u mogli biti upoznati sa radom i zadaćama LAG-a te se aktivno uključiti u planiranje razvoja svog područja. I ove će se godine LAG prijaviti na sve natječaje koji budu otvoreni tijekom godine kako bi se osigurao dodatan izvor sredstava za projekte koji su u planu. Plan za ovu godinu je da se odmah započne sa potrebnim radnjama koje će dovesti do izrađene Lokalne razvojne strategije LAG područja kako bi LAG bio spreman za natječaj u okviru IPARD programa za tzv. «odobravanje» LAG-ova (LEADER mjera).

LAG će izraditi i bazu projekata i projektnih ideja te se i ovim putem pozivaju svi članovi LAG-a i oni koji to žele postati da svoje projektne ideje i projekte dostave LAG-u jer će i to biti dio Strategije koja je temelj za prijavu na buduće natječaje za sve dionike iz LAG područja. Osim baze projekata LAG će kontinuirano raditi i na osnivanju i razvoju projektnih timova čija će zadaća biti zajedničko planiranje i izrada projekata. Projektni timovi će biti imenovani na sljedećim sjednicama Upravnog odbora LAG-a do kada će svi članovi predložiti stručnjake koji mogu sudjelovati u razvoju LAG područja i imaju stručna znanja i vještine te dobro poznaju prilike i prednosti svog kraja.

Članovi Upravnog odbora upoznati su i sa projektom Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu pod nazivom «Građansko sudjelovanje u ruralnom razvoju» u kojem LAG Karašica aktivno sudjeluje te će tako početna konferencija ovog projekta biti u petak. 18. ožujka u 11 sati u Belišću. LAG će biti i sudionik projekta Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje o ruralnom razvoju koja će ga predstaviti kao primjer dobre prakse jer je LAG Karašica po standardima EU idealan po površini, broju stanovnika i ostalim parametrima te ovu prednost treba iskoristiti u budućem razdoblju.