OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

23. 2. 2021.

LAG Karašica, Republike 114, Petrijevci, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu „Učim, radim, pomažem Slavoniji II.“.

Trajanje radnog odnosa: 12 (dvanaest) mjeseci.

Broj radnika koji se traži: 56 radnica.

Mjesto rada: područje: gradova Belišće, Donji Miholjac, Našice i Valpovo, te općina: Bizovac, Donja Motičina, Đurđenovac, Feričanci, Gorjani, Koška, Magadenovac, Marijanci, Petrijevci, Podgorač, Podravska Moslavina, Punitovci i Viljevo

Opis poslova:

· dostava namirnica;
· pripremanje jednostavnih obroka;
· održavanje čistoće stambenog prostora;
· pranje i glačanje rublja;
· ostale usluge u kući i okućnici;
· pomoć pri oblačenju i svlačenju;
· briga o higijeni i osobnom izgledu;
· pomoć u socijalnoj integraciji;
· posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.);
· pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje;
· pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima;
· i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Vrijeme početka i trajanja rada: predvidivo od 1. travnja 2021. godine do 31. ožujka 2022. godine.

Uvjeti za mogućnost rada su:

· nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine i to: starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem,

· nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem

Uz prijavu na natječaj kandidatkinje trebaju priložiti:

– Ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac prijave
– Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti (s datumom izdavanja nakon objave ovog Oglasa),
– Preslika osobne iskaznice,
– Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– Dokaz o završenoj školi (preslik svjedodžbe), ukoliko je primjenjivo,
– Izjava o pristanku na osposobljavanje

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obrazac prijave kao i obrazac Izjave o pristanku na osposobljavanje može se dobiti u LAG-u Karašica, Republike 114, Petrijevci, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili na Internet stranicama LAG-a Karašica www.lag-karasica.com

Sve informacije o oglasu i prijemu u radni odnos mogu se dobiti kod Marine Jelić na broj tel: 095/968-1030 ili mail: marina.jelic@lag-karasica.com

Prijave na oglas podnose se, zaključno s danom 10. ožujka 2021. godine, na adresu

LAG Karašica
Republike 114
31208 Petrijevci

s naznakom „Prijava na oglas – zaželi faza2“

ili osobnom dostavom na adresu poslodavca.

O ishodu izbora kandidatkinja koje ispunjavaju tražene uvjete, podnositeljice prijava bit će obaviještene u zakonskom roku.

Odabrane kandidatkinje, obvezne su pohađati i završiti Program osposobljavanja po odabiru poslodavca.

Izjava – osposobljavanje – zaželi Učim, radim, pomažem Slavoniji II.
Oglas za posao – zaželi Učim, radim, pomažem Slavoniji II.
Prijavnica za posao – zaželi Učim, radim, pomažem Slavoniji II.