OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS – PROJEKT „ZAŽELI“ FAZA II

15. 7. 2020.

LAG Karašica, Republike 114, Petrijevci, u svojstvu partnera na projektu korisnika Udruge Matice umirovljenika Petrijevci, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu „Nastavi željeti u Petrijevcima!„.

Trajanje radnog odnosa: 12 (dvanaest) mjeseci.

Broj radnika koji se traži: 20 radnica.

Mjesto rada: područje općina: Bizovac, Gorjani, Koška, Petrijevci, Podgorač i Punitovci.

Opis poslova:

– dostava namirnica;

– održavanje čistoće stambenog prostora;

– pranje i glačanje rublja;

– ostale usluge u kući i okućnici;

– pomoć pri oblačenju i svlačenju;

– briga o higijeni i osobnom izgledu;

– pomoć u socijalnoj integraciji;

– posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.);

– pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje;

– pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima;

– i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Vrijeme početka i trajanja rada: predvidivo od 1. kolovoza 2020. godine do 31. srpnja 2021. godine.

Uvjeti za mogućnost rada su:

– nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine i to: starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem,

– nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem

Uz prijavu na natječaj kandidatkinje trebaju priložiti:

– Ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac prijave

– Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti (s datumom izdavanja nakon objave ovog Oglasa),

– Preslika osobne iskaznice,

– Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– Dokaz o završenoj školi (preslik svjedodžbe), ukoliko je primjenjivo,

– Izjava o pristanku na osposobljavanje

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obrazac prijave kao i obrazac Izjave o pristanku na osposobljavanje može se dobiti u LAG-u Karašica, Republike 114, Petrijevci, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili na Internet stranicama LAG-a Karašica www.lag-karasica.com

Sve informacije o oglasu i prijemu u radni odnos mogu se dobiti kod voditelja LAG-a Ivana Vrbanića na broj tel: 031/297-826 ili mail: ivan@lag-karasica.com

Prijave na oglas podnose se, zaključno s danom 24. srpnja 2020. godine, na adresu

LAG Karašica

Republike 114

31208 Petrijevci

s naznakom „Prijava na oglas – zaželi faza2“

ili osobnom dostavom na adresu poslodavca.

O ishodu izbora kandidatkinja koje ispunjavaju tražene uvjete, podnositeljice prijava bit će obaviještene u zakonskom roku.

Odabrane kandidatkinje, obvezne su pohađati i završiti Program osposobljavanja po odabiru poslodavca.

Izjava – osposobljavanje – zaželi faza2

prijavnica za posao – zaželi faza2

oglas za posao – zaželi faza2