OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS – PROJEKT „ZAŽELI“

26. 7. 2018.

LAG Karašica, Republike 114, Petrijevci, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu „Učim, radim, pomažem Slavoniji!„.

Trajanje radnog odnosa: 24 (dvadeset i četiri) mjeseca.

Broj radnika koji se traži: 50 radnica.

Mjesto rada: područje gradova i općina: Belišće, Bizovac, Donja Motičina, Donji Miholjac, Đurđenovac, Feričanci, Gorjani, Koška, Magadenovac, Marijanci, Našice, Petrijevci, Podgorač, Podravska Moslavina, Punitovci, Valpovo i Viljevo.

Opis poslova:

– dostava namirnica;
– održavanje čistoće stambenog prostora;
– pranje i glačanje rublja;
– ostale usluge u kući i okućnici;
– pomoć pri oblačenju i svlačenju;
– briga o higijeni i osobnom izgledu;
– pomoć u socijalnoj integraciji;
– posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.);
– pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje;
– pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima;
– i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Vrijeme početka i trajanja rada: predvidivo od 1. listopada 2018. godine do 30. rujna 2020. godine.

Uvjeti za mogućnost rada su:

– nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem,

– nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

– Ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac prijave
– Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti,
– Preslik osobne iskaznice,
– Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– Dokaz o završenoj školi (preslik svjedodžbe),
– Izjava o pristanku na osposobljavanje za gerontodomaćicu ili njegovateljicu

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obrazac prijave kao i obrazac Izjave o pristanku na osposobljavanje za gerentodomaćicu ili njegovateljicu može se dobiti u LAG-u Karašica, Republike 114, Petrijevci, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili na Internet stranicama LAG-a Karašica www.lag-karasica.com

Sve informacije o oglasu i prijemu u radni odnos mogu se dobiti kod Višnje Dorić na broj tel: 031/297-827 ili mail: visnja.doric@lag-karasica.com

Prijave na oglas podnose se, zaključno s danom 14. kolovoza 2018. godine, na adresu

LAG Karašica
Republike 114
31208 Petrijevci

s naznakom „Prijava na oglas za projekt: „Učim, radim, pomažem Slavoniji!„.“.

O ishodu izbora kandidatkinja koje ispunjavaju tražene uvjete, podnositeljice prijava bit će obaviještene u zakonskom roku.

Odabrane kandidatkinje, prije početka rada, obvezne su pohađati i završiti Program osposobljavanja za poslove njegovateljice starijih i nemoćnih osoba ili za gerontodomaćicu.

izjava uz oglas za posao
oglas za posao – zazeli
prijavnica za posao – zazeli