OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS – ZAŽELI – OSTVARI U PETRIJEVCIMA

09. 1. 2018.

Općina Petrijevci, Republike 114, Petrijevci, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu „Zaželi – ostvari u Petrijevcima„.

Trajanje radnog odnosa: 24 (dvadeset i četiri) mjeseca.
Broj radnika koji se traži: 15 radnica.
Mjesto rada: područje Općine Petrijevci.

Opis poslova:

– dostava namirnica;
– održavanje čistoće stambenog prostora;
– pranje i glačanje rublja;
– ostale usluge u kući i okućnici;
– pomoć pri oblačenju i svlačenju;
– briga o higijeni i osobnom izgledu;
– pomoć u socijalnoj integraciji;
– posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.);
– pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje;
– pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima;
– i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Vrijeme početka i trajanja rada: predvidivo od 01. travnja 2018. godine do 31. ožujka 2020. godine.

Uvjeti za mogućnost rada su:

– nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi sl, liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem,

– nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

1. Ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac prijave
2. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti,
3. Preslik osobne iskaznice,
4. Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
5. Dokaz o završenoj školi (preslik svjedodžbe),
6. Izjava o pristanku na osposobljavanje za gerontodomaćicu ili njegovateljicu

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obrazac prijave kao i obrazac Izjave o pristanku na osposobljavanje za gerentodomaćicu ili njegovateljicu može se dobiti u Općini Petrijevci i LAG-u Karašica (partneru na projektu), ulica Republike 114, Petrijevci, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili na Internet stranicama Općine Petrijevci www.petrijevci.hr i LAG-a Karašica www.lag-karasica.com

Sve informacije o oglasu i prijemu u radni odnos mogu se dobiti kod voditeljice projekta Ivane Zečević na broj mob: 099/197-9097 ili mail: ivana.zecevic@lag-karasica.com

Prijave na oglas podnose se, zaključno s danom 18. siječnja 2018. godine, na adresu Općine Petrijevci (Republike 114, 31208 Petrijevci) s naznakom „Prijava na oglas za projekt: „Zaželi – ostvari u Petrijevcima„.“.

O ishodu izbora kandidatkinja koje ispunjavaju tražene uvjete, podnositeljice prijava bit će obaviještene u zakonskom roku.

Odabrane kandidatkinje, prije početka rada, obvezne su pohađat i zavrišti Program osposobljavanja za poslove njegovateljice starijih i nemoćnih osoba ili za gerontodomaćicu.

Obrasci:

TEKST OGLASA
PRIJAVNICA
IZJAVA O OSPOSOBLJAVANJU