OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

11. 1. 2021.

LAG Karašica, Republike 114, Petrijevci, u svojstvu partnera na projektu korisnika Udruge hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata Belišće, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu „Snažne žene„.

Trajanje radnog odnosa: 12 (dvanaest) mjeseci.

Broj radnika koji se traži: 12 radnica.

Mjesto rada: područje gradova Belišće i Valpovo.

Opis poslova:

– dostava namirnica;
– održavanje čistoće stambenog prostora;
– pranje i glačanje rublja;
– ostale usluge u kući i okućnici;
– pomoć pri oblačenju i svlačenju;
– briga o higijeni i osobnom izgledu;
– pomoć u socijalnoj integraciji;
– posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.);
– pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje;
– pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima;
– i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Vrijeme početka i trajanja rada: predvidivo od 1. veljače 2021. godine do 31. siječnja 2022. godine.

Uvjeti za mogućnost rada su:

– nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine i to: starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem,

– nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem

Uz prijavu na natječaj kandidatkinje trebaju priložiti:

– Ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac prijave
– Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti (s datumom izdavanja nakon objave ovog Oglasa),
– Preslika osobne iskaznice,
– Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– Dokaz o završenoj školi (preslik svjedodžbe), ukoliko je primjenjivo,
– Izjava o pristanku na osposobljavanje

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obrazac prijave kao i obrazac Izjave o pristanku na osposobljavanje može se dobiti u LAG-u Karašica, Republike 114, Petrijevci, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili na Internet stranicama LAG-a Karašica www.lag-karasica.com

Sve informacije o oglasu i prijemu u radni odnos mogu se dobiti kod Marine Jelić na broj tel: 0959681030 ili mail: marina.jelic@lag-karasica.com

Prijave na oglas podnose se, zaključno s danom 20. siječnja 2021. godine, na adresu

LAG Karašica
Republike 114
31208 Petrijevci

s naznakom „Prijava na oglas – zaželi faza2“

ili osobnom dostavom na adresu poslodavca.

O ishodu izbora kandidatkinja koje ispunjavaju tražene uvjete, podnositeljice prijava bit će obaviještene u zakonskom roku.

Odabrane kandidatkinje, obvezne su pohađati i završiti Program osposobljavanja po odabiru poslodavca.

izjava – osposobljavanje – zaželi faza 2
oglas za posao – zaželi
prijavnica za posao – zaželi faza 2