OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE RADNIK/CA ZA POMOĆ U KUĆI

02. 1. 2024.

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „MI – za potrebite“, KLASA: 983-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-11 od 12. prosinca 2023. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027. Kodni broj: SF.3.4.11.01.0099, od 15. prosinca 2023. godine te odredbi Statuta Lokalne akcijske grupe Karašica, raspisuje se

O G L A S za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „MI – za potrebite“ RADNIK/CA ZA POMOĆ U KUĆI

LAG Karašica, Kralja Petra Krešimira IV. 6B, Valpovo, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu „MI – za potrebite“.

Trajanje radnog odnosa: do 32 mjeseca.

Ukupan broj radnica koji se traži: 31 radnica.

Mjesto rada (radna mjesta): Područje – gradova/općina: Belišće, Bizovac, Gorjani, Koška, Magadenovac, Marijanci, Petrijevci, Podgorač, Punotovci i Valpovo.

Opis poslova:

– organiziranje prehrane;
– obavljanje kućanskih poslova;
– održavanje osobne higijene;
– zadovoljenje drugih svakodnevnih poslova;
– i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Vrijeme početka i trajanja rada: predvidivo od 1. veljače 2024. godine, trajanje do 32 mjeseca.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola sa najviše završenom srednjom školom.

Kandidat/kinja je u prijavi obvezan/na naznačiti (zaokružiti) za koje mjesto rada se javlja na oglas prema mjestu rada. Potrebno je zaokružiti samo jedno mjesto rada, a ukoliko je zaokruženo više mjesta rada takva prijava će se odbaciti. Ukoliko željeno mjesto rada nije označeno smatrat će se da se prijava odnosi na mjesto rada sukladno adresi prebivališta kandidata/kinje iz osobne iskaznice.

Uz prijavu na natječaj kandidat/kinja treba priložiti:

– Ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac prijave (dostupno na Internet stranicama poslodavca)
– Preslika osobne iskaznice,
– Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– Potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 3 mjeseca od dana objave oglasa),

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obrazac prijave može se dobiti u LAG-u Karašica, Kralja Petra Krešimira IV. 6B, Valpovo, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili na Internet stranicama LAG-a Karašica www.lag-karasica.com

Sve informacije o oglasu i prijemu u radni odnos mogu se dobiti na broj tel: 031/500-842.

Prijave na oglas podnose se, zaključno s danom 10. siječnja 2024. godine, osobnim dolaskom ili poštom na adresu:

LAG Karašica
Kralja Petra Krešimira IV. 6B
31550 Valpovo
s naznakom „Prijava na oglas – zaželi faza4“.

Kandidati/kinje čije su prijave pravovremene i potpune biti će obaviješteni/e pisanim i/ili telefonskim putem o vremenu održavanja intervjua temeljem kojeg će biti donesena Odluka o izboru.

Oglas za zapošljavanje – ZAŽELI – MI-ZA POTREBITE
Prijavnica – projekt MI – za potrebite