ODLUKA O IZBORU KANDIDATKINJA ZA RADNO MJESTO RADNIK/CA ZA POMOĆ U KUĆI

23. 1. 2024.

LAG Karašica, proveo je postupak odabira kandidatkinja koje su se javile na oglas za radno mjesto radnik/ca za pomoć u kući u sklopu projekta „MI- za potrebite“ iz programa „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda plus, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., Kodni broj ugovora: SF.3.4.11.01.0099, korisnika Udruge osoba sa invaliditetom „MI“ – Valpovo.

Ured LAG-a Karašica izvršio je administrativnu kontrolu prijava, proveo intervju sa svim prijavljenim kandidatkinjama te izvršio odabir 31 kandidatkinja s kojima će se sklopiti ugovori o radu na određeno vrijeme. Odluku o odabiru kandidatkinja možete preuzeti u nastavku.

Odluka o izboru Radnik-ca za pomoć u kući