OPĆINI MAGADENOVAC 2,1 MIL. KUNA IZ IPARD PROGRAMA

20. 9. 2013.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isplatila je Općini Magadenovac 2.180.213,74 kn za ulaganje u rekonstrukciju lokalne nerazvrstane ceste, uključujući pripremne radove, zemljane radove i radove na konstrukciji cestovne površine. Općina Magadenovac uspješno je provela IPARD projekt iz Mjere 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ kojim je izgrađeno ukupno 9,5 km nerazvrstanih cesta u k.o. Beničanci, k.o. Kućanci i k.o. Šljivoševci. Projekt je pripremio i vodio Miholjački poduzetnički centar – Lokalna razvojna agencija uz pomoć Jedinstvenog upravnog odjela Općine Magadenovac.

Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta – poljskih putova na području Općine Magadenovac izvodila se prema Idejnim projektima koje je izradila tvrtka OCELIĆ TEHNOINŽENJERING d.o.o. Osijek, a radove su izvodili “Karašica-Vučica” d.d. i Autoevropa d.o.o. iz Donjeg Miholjca. LAG Karašica čestita Općini Magadenovac na uspješno provedenom projektu.