POTPISANI UGOVORI ZA OPERACIJU 7.2.2.

08. 2. 2018.

Dana, 08. veljače 2018. godine u Zagrebu su potpisani Ugovori o financiranju za projekte iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, Tip operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Ugovore su potpisali ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matilda Copić i gradonačelnici u općinski načelnici uz nazočnost ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića.

Sa područja LAG-a Karašica potpisano je ukupno 12 ugovora sa slijedećim ugovorenim iznosima 100%-tnog financiranja i to: Grad Belišće – 2.650.140,63 HRK, Donji Miholjac – 2.109.113,13 HRK, Općina Đurđenovac – 7.277.711,97 HRK, Općina Feričanci – 7.536.800,00 HRK, Općina Magadenovac – 1.344.154,13 HRK, Grad Našice – 5.078.462,56 HRK, Općina Petrijevci – 5.237.703,85 HRK, Općina Podgorač – 1.301.681,88 HRK, Općina Podravska Moslavina – 2.906.844,38 HRK, Općina Punitovci – 2.392.988,31 HRK, Grad Valpovo – 2.078.462,56 HRK i Općina Viljevo – 2.460.070,94 HRK. Ukupno ulaganje u nerazvrstane ceste nakon realizacije svih projekata biti će 42.369.686,53 HRK.

Za tip operacije 7.2.2. ugovoreno je na razini Republike Hrvatske ugovoreno 213 projekata, a vrijednost dodijeljene potpore iznosi 647.547.766,84 HRK. Odobrena sredstva odobrena su na 20 županija, a namijenjena su gradnji novih, odnosno rekonstrukciji postojećih nerazvrstanih cesta u naseljima s najviše 5.000 stanovnika. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

Zbog iznimnog interesa korisnika i velikog broja zaprimljenih kvalitetnih projekata u okviru ove operacije donesena je odluka o povećanju raspoloživih sredstava za prijave pristigle na 1. natječaj. Navedenom odlukom povećala su se raspoloživa sredstva potpore sa 173 milijuna kuna na 696 milijuna kuna čime je čitav niz visokokvalitetnih projekata dobio mogućnost za financiranje. Korisnici – jedinice lokalne samouprave kroz ovu mjeru će poboljšati infrastrukturu na svom području što je vrlo bitno za razvoj manjih naselja.

LAG Karašica čestita svim korisnicima koji su po ovom natječaju ostvarili potporu. Ovo je samo još jedan dokaz uspješne provedbe PRR i ulaganja u ruralna područja što će povećati kvalitetu života lokalnog stanovništva.