POTPORA ZA PLAĆENE PREMIJE OSIGURANJA USJEVA, ŽIVOTINJA I BILJAKA

11. 10. 2017.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava sve korisnike mjere osiguranja usjeva da mogu započeti sa podnošenjem zahtjeva za potporu.

Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika i okolišnim incidentom. Za potporu iz podmjere 17.1. potrebno je da je biljna i stočarska proizvodnja evidentirana u ARKOD-u, JRDŽ-u i drugim relevantnim registrima i evidencijama.

PRIHVATLJIVI KORISNICI POTPORE su aktivni poljoprivrednici čija se poljoprivredna proizvodnja osigurava. Premija osiguranja treba biti plaćena u svojstvu osiguranika, te je polica osiguranja poljoprivredne proizvodnje (od jednog ili više štetnih događaja) važeća u razdoblju za koji se podnosi zahtjev za potporu.

Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje od jednog ili više štetnih događaja kao što su:

· nepovoljne klimatske prilike
· životinjske i biljne bolesti, te zoonoza
· najezda nametnika
· okolišni incidenti i/ili
· mjere protiv unošenja u EU organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode, te mjere protiv njihovog širenja unutar EU.

FINANCIRANJE POTPORE

Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka relevantne poljoprivredne proizvodnje veće od 30% prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje. Intenzitet potpore je 65% vrijednosti premije osiguranja, najviše 75.000 € godišnje po korisniku.
ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA je od 1. listopada 2017. do 31. siječnja 2018.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev se podnosi putem zaštićene mrežne aplikacije – AGRONET. Više informacija možete dobiti u LAG-u Karašica, najbližem uredu Savjetodavne službe, te na stranicama Ministarstva poljoprivrede: http://www.savjetodavna.hr/adresar/ http://ruralnirazvoj.hr/mjere/mjera-17/