Poziv na radionice za gospodarski sektor u sklopu izrade LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-a Karašica za razdoblje 2023.-2027.

16. 3. 2023.

POZIV

Poštovani, u tijeku je izrada Lokalne razvojne strategije LAG-a Karašica za razdoblje 2023.-2027. Dosad su održane radionice za civilni i javni sektor, a ovim putem Vas pozivamo na radionice (sastanke) za gospodarski sektor (OPG, obrti, d.o.o. i d.d.).

Održati će se 3 radionice:

1. Valpovo – Vijećnica Grada Valpova, Matije Gupca 32, utorak, 21.3.2023. u 18h (JLS – Belišće, Valpovo, Bizovac, Petrijevci, Koška)
2. Donji Miholjac – Vijećnica Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1, četvrtak, 23.3.2023. u 18h (JLS – Donji Miholjac, Viljevo, Podravska Moslavina, Magadenovac, Marijanci)
3. Našice – Vijećnica Grada Našica, Trg dr. Franje Tuđmana 7, srijeda, 29.3.2023. u 18h (JLS – Našice, Donja Motičina, Feričanci, Đurđenovac, Podgorač, Gorjani, Punitovci)

Proces izrade LRS za razdoblje 2023. – 2027. je prilika svim dionicima u ruralnom prostoru da svojim prijedlozima u izradi LRS LAG-a doprinesu održivom razvoju svoga područja.

Molimo potvrdu dolaska na broj 500-842 ili mail: keglevic@lag-karasica.com

Poziv RADIONICE LRS Našice
Poziv RADIONICE LRS Donji Miholjac
Poziv RADIONICE LRS Valpovo
Poziv RADIONICE LRS