PRAVOMOĆNA KONAČNA RANG LISTA – MJERA 7.4.

27. 12. 2019.

LAG Karašica objavljuje pravomoćnu konačnu rang listu odabranih projekata nakon provedenog LAG natječaja za provedbu mjere/tipa operacije 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz LRS LAG-a Karašica za razdoblje 2014.-2020. Rang lista odabranih projekata za koje je LAG Karašica dana 11. prosinca 2019. godine izdala Odluke o odabiru postala je pravomoćna sa danom 26. prosinca 2019. godine.

Pravomoćna konačna rang lista – mjera 7.4.