PREDSTAVLJANJE NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 7.4.1.

08. 3. 2017.

U utorak, 7. ožujka 2017. U Osijeku je održana prezentacija o mogućnostima ulaganja koje pruža Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., u okviru mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Prezentaciju su organizirali Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Na prezentaciji su sudjelovali predstavnici LAG-a Karašica i JLS sa područja LAG-a kao prihvatljivi prijavitelji na ovom natječaju.