PRIVREMENA ODLUKA O ODABIRU LAG-A

08. 11. 2016.

prr-eu-poljop

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju privremeno je odabrala 54 lokalne akcijske grupe (LAG) za provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS) u PRR 2014. – 2020. Privremeno odabranim LAG-ovima je dodijeljeno 441.044.710,19 HRK za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« (provedba LRS), podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« iz PRR 2014. – 2020.
Nakon postupka rješavanja prigovora i moguće ponovne administrativne obrade, Agencija za plaćanja će provesti postupak uvećanja u slučaju viška raspoloživih sredstava i izdati konačne Odluke.

LAG Karašica nalazi se na 3 mjestu (od 54) Rang liste sa ukupnim brojem bodova 80 (od maksimalno mogućih 90).

Ukupan iznos potpore koje je po ovoj, privremenoj Odluci ostvario LAG Karašica iznosi 11.189.308,20 HRK.

Odobreni iznos LAG će koristiti za provedbu svoje Lokalne razvojne strategije LAG-a Karašica 2014.-2020., za projekte suradnje te tekuće troškove i animaciju na području LAG-a o čemu ćemo javnost i potencijalne korisnike mjera iz LRS izvijestiti po zaprimanju konačne odluke.

LAG Karašica i ovim putem zahvaljuje svima koji ste se aktivno uključili u izradu LRS koja je ostvarila vrlo dobar broj bodova i koja je temelj za ulaganje odobrenih sredstava na područje LAG-a u svrhu jačanja poljoprivredne proizvodnje, prerade i trženja poljoprivrednih proizvoda, razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti i ukupan (ruralni) razvoj područja LAG-a Karašica.