PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU NA NATJEČAJE IZ PODMEJRA 8.5. I 8.6.

04. 8. 2018.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 2. kolovoza 2018. dvije izmjene natječaja za podmjeru 8.5. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“  te dvije izmjene natječaja za podmjeru 8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda.

Objavljene su:

druga izmjena Natječaja za provedbu tipa operacije 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
prva izmjeni Natječaja za provedbu tipa operacije 8.5.2 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture
prva izmjena Natječaja za provedbu tipa operacije 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
prva izmjena Natječaja za provedbu tipa operacije 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Najvažnija izmjena u svim natječajima odnosi se na rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu, koji se produžuje do 14. prosinca 2018. godine do 12:00 sati. Sve izmjene natječaja možete pogledati na Internet stranicama APPRRR, www.apprrr.hr