PROJEKT BOTTOM-UP: Održana Informativna radionica o mogućnostima financiranja projekata iz EU fondova

28. 1. 2016.

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje (RRA SiB) i Lokalna akcijska grupa Karašica (LAG Karašica) kao partneri na projektu Bottom-Up koji financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda organizirali su 27. siječnja 2016. godine Informativnu radionicu o mogućnostima financiranja projekata iz EU fondova. Radionica je održana u Gradskoj vijećnici Grada Belišća, a predavačica je bila gđa. Tanja Putar. Tijekom radionice zainteresiranim polaznicima predstavljene su mogućnosti za financiranje projekata iz fondova Europske unije. Prisutni su imali priliku upoznati se s fondovima Europske unije, njihovim ciljevima i aktivnostima, alokacijom sredstava za Republiku Hrvatsku za razdoblje 2014. – 2020. te stopama financiranja. Predstavljeni su upoznati s otvorenim natječajima kao i onima koji su u najavi.