RADIONICA O PROGRAMU RURALNOG RAZVOJA 2014-2020

10. 3. 2014.

Ministarstvo poljoprivrede , Odjel za lokalne inicijative i razvoj ruralnih područja  u suradnji sa LAG-ovima na području Županije Osječko -baranjske, LAG-om Baranja, LAG-om Karašica, LAG-om Vuka Dunav  u sklopu provođenja javne rasprave po pitanju provedbe  LEADER pristupa 2014-2020, organiziraju 13. i 14. ožujka 2014. godine  dvodnevnu radionicu  na području Baranje  i to:

Prvi dan –   13. ožujka  2014. godine  u Belom Manastiru , Imre Nagya 2 , velikoj vijećnici Grada Belog Manastira  s početkom u 10,30 sati  na temu “LEADER pristup u  R Hrvatskoj,  planovi za provedbu Programa ruralnog razvoja 2014 -2020 i LEADER pristup u razdoblju 2014-2020″.

Drugi  dan – 14. ožujka 2014. godine na Belju d.d. pogonu bioplinskog postrojenja na Farmi Mitrovac  s početkom  u 10, 00 sati   na temu ” Primjena obnovljivih izvora  energije u poljoprivredi”.

Pozivamo Vas da  sudjelujete na radionicama  i da se  aktivno uključite u  javnu raspravu  o provedbi LEADER pristupa 2014-2020 i nacrta plana za  provedbu Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. , kako biste svojim  prijedlozima  dali  doprinos u stvaranju  Programa  što bližeg stvarnim potrebama  ruralnog područja  i  na vrijeme  se upoznali sa mogućnostima  financiranja iz sredstava Europske unije  za naredno razdoblje 2014.-2020.

Molimo Vas da ovaj poziv proslijedite i drugim zainteresiranim dionicima na Vašem području, a svoje sudjelovanje na radionicama potvrdite e-malim  na adresu  lag.baranja@gmail.com, ili telefonom u Uredu LAG-a Baranja 031 333 813  osobama za kontakt , Manuelu Mucaku  i Lidiji Dabić, najkasnije do  12. ožujka 2014. godine sa točnom naznakom  za koju radionicu prijavljujete svoje sudjelovanje.

Poziv možete preuzeti OVDJE.