RADNI SASTANAK LAG-OVA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI

09. 4. 2014.

unnamedPotpredsjednici LAG-a Karašica Leon Žulj, Ljerka Vučković i Darko Mikić, članica upravnog odbora Ivana Bagarić i voditelj LAG-a Ivan Vrbanić sudjelovali su na radnom sastanku kod župana Osječko – baranjske županije, prof.dr.sc. Vladimira Šišljagića čija su teme bile suradnja Županije i Lokalnih akcijskih grupa te Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske – LEADER mjera 2014-2020, održanom dana 08. travnja 2014. godine u Osijeku.

Program ruralnog razvoja za Republiku Hrvatsku 2014. – 2020. s godišnjim financijskim okvirom od 333 milijuna eura, te definiranim mjerama za provedbu, budući da je njegov osnovni cilj konkurentnija i održiva poljoprivreda u vitalnim ruralnim područjima, je velik potencijal za cijelo područje Županije.

Ministarstvo poljoprivrede imenovalo je Osječko – baranjsku županiju nositeljem tehničke pomoći u predstavljanju mjera iz navedenog Programa, kako bi sve potrebne informacije o pojedinim mjerama bile dostupne svim potencijalnim krajnjim korisnicima. U raspravi o temi dosadašnjeg rada LAG-ova i novom Programu 2014 – 2020 sudjelovali su LAG Baranja, LAG Karašica i LAG Vuka – Dunav.

Osim mjere LEADER, navedeni Program sadrži niz mjera prilikom čijih će provedbi LAG-ovi imati ključu ulogu.

Na području Osječko-baranjske županije djeluju četiri lokalne akcijske grupe, LAG-a, kojima je s pozicije Programa ruralnog razvoja kao mjere Europske unije u sljedećih sedam godina, na raspolaganju značajna financijska alokacija sredstava. No, za to valja imati pripremljene projekte, ali i sposobnost financijski odgovoriti na zahtjeve predfinanciranja. Kada je u pitanju OBŽ, kao najveća slavonska županija za LAG-ove „Baranja”, „Karašica”, „Vuka – Dunav” i „Strossmayer”, to je olakšano jer županijska administracija u suradnji s financijskim institucijama pomaže u osiguranju sredstava za predfinanciranje, što je jedini takav primjer u Hrvatskoj. Istaknuto je kako su LAG-ovi do sada radili na svojoj prepoznatljivosti u zajednici u kojoj egzistiraju, a glavni strateški ciljevi u mjerama za koja se očekuju potpore trebalo bi biti povećanje konkurentnosti lokalnog gospodarstva.