Radni sastanak – predstavljanje prekograničnog programa sa Mađarskom i Srbijom, te prezentacija nacrta odabranih mjera LRS LAG-a Karašica 2014.-2020.

04. 3. 2016.

U utorak, 08. ožujka 2016.g. u Našicama, Gradska vijećnica, Trg dr. Franje Tuđmana 7, s početkom u 11 sati održati će se radni sastanak članova Upravnog i Nadzornog odbora LAG-a Karašica, te gradonačelnicima i načelnicima jedinica lokalne samouprave LAG područja, te sa potencijalnim prijaviteljima i partnerima projekata.

Teme sastanka (dnevni red):

– Prezentacija otvorenog natječaja iz programskog okvira INTERREG V-A Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020.
– Prezentacija natječaja u najavi iz programskog okvira INTERREG IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014.-2020.
– Prezentacija Nacrta Mjera i tipova operacija iz PRR RH 2014.-2020. koje će biti sastavni dio Lokalne razvojne strategije LAG-a Karašica 2014.-2020.
– Različito

Uz navedene pozivamo sve zainteresirane potencijalne prijavitelje da se odazovu pozivu, te da budu spremni na sastanku prezentirati svoje prijedloge prekogranične suradnje te moguće partnere iz Mađarske i Srbije.