REZULTATI NATJEČAJA/TIPA OPERACIJE 7.4. IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-A KARAŠICA

11. 12. 2019.

Upravni odbor LAG-a Karašica na svojoj 14. sjednici održanoj dana 11. prosinca 2019. godine donio je odluke o odabiru projekata iz mjere/tipa operacije 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz LRS LAG-a Karašica 2014.-2020.

Na natječaj koji je bio otvoren od 20. veljače do 10. svibnja 2019. godine pristiglo je 16 prijava, te su sve prijave nakon provedene analize odabrane za financiranje.

Ovim odlukama LAG Karašica je temeljem svoje LRS odobrio potporu za projekte lokalne infrastrukture u ukupnom iznosu od 3.950.000,00 HRK.

Ukupna vrijednost svih projekata koji su odabrani na ovom natječaju je 6.593.126,96 HRK.

Odabranim korisnicima želimo puno uspjeha u realizaciji odabranih projekata.

U nastavku objavljujemo konačnu Rang listu.

konačna rang lista mjera-tip operacije 7.4.