REZULTATI OGLASA ZA RADNO MJESTO – ŽENA ZA POMOĆ U KUĆI

29. 7. 2020.

LAG Karašica, kao partner na projektu, proveo je odabir kandidatkinja koje su se javile na oglas za radno mjesto žena za pomoć u kući u sklopu projekta „Nastavi željeti u Petrijevcima!“ iz programa „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., korisnika Udruge Matice umirovljenika Petrijevci.

Na Oglas za posao koji je bio otvoren od 16. do 25. srpnja 2020. godine na Internet stranici LAG-a Karašica i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje javilo se ukupno 31 kandidatkinja.

Ured LAG-a Karašica proveo je administrativnu kontrolu prijava i izvršio odabir kandidatkinja. Odluku o odabiru možete preuzeti na dnu.

Odluka o izboru kandidatkinja – Nastavi željeti u Petrijevcima!