REZULTATI OGLASA ZA RADNO MJESTO – ŽENA ZA POMOĆ U KUĆI

22. 1. 2021.

LAG Karašica, kao partner na projektu, proveo je odabir kandidatkinja koje su se javile na oglas za radno mjesto žena za pomoć u kući u sklopu projekta „Snažne žene“ iz programa „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., korisnika Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Belišće.

Na Oglas za posao koji je bio otvoren od 11. do 20. siječnja 2021. godine na Internet stranici LAG-a Karašica i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje javilo se ukupno 16 kandidatkinja.

Ured LAG-a Karašica proveo je administrativnu kontrolu prijava i izvršio odabir kandidatkinja. Odluku o odabiru možete preuzeti u nastavku.

Odluka o izboru kandidatkinja – Snažne žene