SASTANAK O PROVEDBI MJERE 202

24. 7. 2013.

U Ministarstvu poljoprivrede u Zagrebu, 23.7.2013. održan je sastanak vezan za provedbu Mjere 202 iz IPARD programa. U ime LAG-a Karašica sastanku su sudjelovali voditelj LAG-a Ivan Vrbanić i članica upravnog odbora Ljerka vučković. Sudionici su upoznati sa pravilima i prihvatljivim troškovima vezanih za provedbu Mjere 202, tj. mogućnostima povlačenja sredstava sukladno Ugovoru o dodjeli sredstava iz IPARD programa za sufinanciranje LAG-a. Najvažnija informacija koja je prezentirana na sastanku je ta da će LAG biti oslobođen plaćanja PDV-a za robe i usluge koje će biti financirane iz IPARD sredstava što će svim LAG-ovima olakšati provedbu aktivnosti.