Sastanak s predstavnicima javnog sektora/članice LAG-a Općine Bizovac

06. 8. 2010.

Koordinacijski tim LAG-a za izradu Lokalne razvojne strategije održao je inicijalni sastanak s predstavnicima javnog sektora/članice LAG-a Općine Bizovac. Cilj sastanak je uspostavljanje odnosa suradnje i kontakata s JLS, kao subjekata razvoja, u procesu izrade lokalne razvojne strategije.