Sastanci s predstavnicima javnog sektora/članica LAG-a Grada Donjeg Miholjca, Općine Viljevo i Općine Podravska Moslavina

16. 8. 2010.

DONJI MIHOLJAC/VILJEVO/PODRAVSKA MOSLAVINA Koordinacijski tim LAG-a za izradu Lokalne razvojne strategije održao je inicijalne sastanke s predstavnicima javnog sektora/članica LAG-a Grada Donjeg Miholjca, Općine Viljevo i Općine Podravska Moslavina. Cilj sastanak je uspostavljanje odnosa suradnje i kontakata s JLS, kao subjekata razvoja, u procesu izrade lokalne razvojne strategije.