Sastanci s predstavnicima javnog sektora/članica LAG-a Grada Valpova i Općine Petrijevci

23. 8. 2010.

VALPOVO/PETRIJEVCI Koordinacijski tim LAG-a za izradu Lokalne razvojne strategije održao je inicijalne sastanke s predstavnicima javnog sektora/članica LAG-a Grada Valpova i Općine Petrijevci. Cilj sastanak je uspostavljanje odnosa suradnje i kontakata s JLS, kao subjekata razvoja, u procesu izrade lokalne razvojne strategije. Kako bi buduće financiranje putem fondova EU bilo moguće potrebito je da svi planirani projekti budu navedeni u LRS te da se prema tome odrede i ciljevi i prioriteti budućeg razvoja LAG područja u čemu će javni sektor mati veliku ulogu.