Sastanci s predstavnicima javnog sektora/članica LAG-a Općine Donja Motičina i Grada Belišća

31. 8. 2010.

DONJA MOTIČINA/BELIŠĆE Koordinacijski tim LAG-a za izradu Lokalne razvojne strategije održao je inicijalne sastanke s predstavnicima javnog sektora/članica LAG-a Općine Donja Motičina i Grada Belišća. Cilj sastanak je uspostavljanje odnosa suradnje i kontakata s JLS, kao subjekata razvoja, u procesu izrade lokalne razvojne strategije.