SKUPŠTINA LAG-A KARAŠICA

15. 2. 2018.

Temeljem članka 24. i 32. Statuta Lokalne akcijske grupe „Karašica“, a povodom ukazane potrebe, predsjednik LAG-a Karašica Krešimir Žagar sazvao je: 12. sjednicu Skupštine LAG-a „Karašica“ za utorak, 20. veljače 2018. godine u 18:00 sati. Sjednica će se održati u Valpovu, Restoran „PARK“, ulica I.L. Ribara 12.

Za sjednicu je predložen slijedeći:

Dnevni red:

1. Izbor Zapisničara, dva ovjerovitelja zapisnika i verifikacijske komisije
2. Izvješće verifikacijske komisije
3. Donošenje Odluke o usklađenju Lokalne razvojne strategije LAG-a Karašica 2014.-2020.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu LAG-a Karašica za 2017. godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća LAG-a Karašica za 2017. godinu
6. Različito

Mole se članovi LAG-a „Karašica“ da svoj dolazak obavezno potvrde voditelju LAG-a na mob: 0912537967 ili adresu elektroničke pošte: ivan@lag-karasica.com radi organizacije, a najkasnije do ponedjeljka, 19. veljače 2018. godine.

TOČKA 3. LAG-KARAŠICA-STRATEGIJA-2014-2020
TOČKA 3. LAG-KARAŠICA-STRATEGIJA-2014-2020-PRILOZI
TOČKA 5. Financijsko izvješće za 2017. godinu