STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

13. 2. 2019.

LAG Karašica objavljuje:

JAVNI POZIV

za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa do 12 mjeseci za slijedeće zanimanje:

savjetnik za EU projekte i ruralni razvoj – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

· završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke

· poznavanje rada na računalu

· poznavanje Engleskog jezika u govoru i pismu

Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, ako je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba duže od 30 dana i ima odgovarajući stupanj obrazovanja predviđen za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje, koja nema više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Uz prijavu za natječaj priložiti:

· Zamolbu

· Životopis

· Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice)

· Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome)

· Elektronički zapis ili potvrdu HZMO o evidentiranim podacima i radnom stažu

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN broj 82/08), na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje molbi je 3 dana od objave Javnog poziva na Internet stranicama HZZ i LAG-a Karašica.

Pisane prijave podnose se osobno ili poštom na adresu poslodavca.

LAG Karašica
Republike 114
31208 Petrijevci

S naznakom: „Za stručno osposobljavanje“

JAVNI POZIV – STRUCNO

Rezultati javnog poziva biti će objavljeni na Internet stranici www.lag-karasica.com