THE HERA NET – MREŽA VISOKO OBRAZOVANIH RURALNIH ANIMATORA

29. 10. 2012.

Na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku 25. listopada 2012. godine održana je početna konferencija za predstavljanje projekta „The Hera Net“ – mreža visokoobrazovanih ruralnih animatora. Ukupna vrijednost projekta je 172.096 €, a financira se iz IPA programa Europske unije, komponenta IPA IV – razvoj ljudskih potencijala, s udjelom bespovratnih sredstava EU od 132.380,03 €. Nositelj projekta je Poljoprivredni fakultet u Osijeku, a partneri su Osječko-baranjska županija, Brodsko posavska županija, Vukovarsko srijemska županija, Grad Valpovo i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Osijek.

LAG Karašica je suradnik na projektu te će članovi sa područja LAG-a imati priliku dobiti kvalitetnu edukaciju za ruralne animatore, a samo sjedište Mreže ruralnih animatora će biti opremljeno na području LAG-a. Projekt se provodi na području Osječko baranjske županije, Vukovarsko srijemske županije i Brodsko posavske županije, u vremenu od 12 mjeseci. Cilj projekta je educirati 60 visokoobrazovanih nezaposlenih mladih osoba specijalističkim stručnim znanjima za potrebe daljnjeg razvoja ruralne ekonomije i ruralnih zajednica, te ih osposobiti za rad u stručnim timovima koji će biti na raspolaganju ruralnim poduzetnicima i ruralnom stanovništvu za pripremu i provedbu različitih razvojnih projekata. Ujedno, projektom će se ustrojiti i osnovati jedinstvena međunarodna mreža ruralnih animatora, te će se u svakoj županiji osnovati i opremiti po jedan ured sa sjedištem u Ladimirevcima.