ZAŽELI BOLJI ŽIVOT U OPĆINI PUNITOVCI

09. 11. 2017.

Općina Punitovci i LAG Karašica kao partneri prijavili su projekt pod nazivom “Zaželi bolji život u Općini Punitovci” na natječaj “Zaželi – Program zapošljavanja žena” u sklopu Europskog socijalnog fonda ESF Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”.
Dana 07. studenog 2017. godine došla je obavijest da je projekt prošao procjenu kvalitete te je odabran za financiranje i ima ukupno 109 od mogućih 110 bodova.

Vrijednost projekta je ukupno 2.759.895,10 kuna i to u 100%-tnom intenzitetu potpore.
Projektom će se na području Općine Punitovci na dvije godine zaposliti 15 žena koje će raditi na poslovima pomoći u kući za 60 korisnika u potrebi.
Ukupno trajanje projekta je 30 mjeseci kroz koje će osim pomoći u kući biti proveden i odabir i osposobljavanje žena, informativna kampanja koja će imati zadaću podići razinu svijesti o ljudima u potrebi i smanjenju nezaposlenosti i dr.
U tim aktivnostima će sudjelovati i obvezni partneri na projektu Centar za socijalnu skrb Đakovo i Hrvatski zavod za zapošljavanje.
Uloga LAG-a Karašica na projektu je vođenje projekta i koordinacija svih projektnih aktivnosti.