O nama

Poštovani, Jedan od strateških ciljeva Republike Hrvatske je ulazak u Europsku uniju kao zajednicu ravnopravnih i suverenih država. Najave skorog ulaska naše zemlje u EU upozoravaju sve nas da se čim prije dobro i kvalitetno pripremimo za ono što nas čeka u toj „velikoj europskoj obitelji“, ali i da iskoristimo mogućnosti i prilike koje nam se pružaju u ovom pretpristupnom razdoblju. Ono što je nama na lokalnoj razini važno je to kako će izgledati ruralne i lokalne politike razvoja stoga nam je cilj upoznati Vas sa onime što se od nas, kao lokalnih dionika, očekuje i koje zadaće moramo izvršiti kako bi se što bolje pozicionirali u novim okolnostima. Stoga ćemo ukratko reći nešto o ruralnom razvoju, LEADER programu i LAG-u koji je na našem području osnovan i započeo je proces okupljanja dionika u lokalno-javno-privatno partnerstvo.

Lokalna akcijska grupa “Karašica” osnovana je 28. prosinca 2009. godine kao rezultat projekta «Inicijativa za ruralni razvoj» Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu (HILS) iz Osijeka. LAG Karašica obuhvaća područje 15 jedinica lokalne samouprave u Osječko-baranjskoj županiji i to: gradove; Belišće, Donji Miholjac, Našice i Valpovo te općine; Bizovac, Donja Motičina, Đurđenovac, Feričanci, Magadenovac, Koška, Marijanci, Petrijevci, Podgorač, Podravska Moslavina i Viljevo.

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA