6. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE/TIPA OPERACIJE 4.1.1. „RESTRUKTURIRANJE, MODERNZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“

18. 8. 2022.

Lokalna akcijska grupa Karašica objavila je Natječaj za provedbu Mjere/tipa operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Karašica za razdoblje 2014.-2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG natječaju iznosi 1.839.926,75 kuna gdje najniža vrijednost javne potpore iznosi 5.000,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti, a najviša vrijednost javne potpore iznosi 40.000,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore za mjeru/tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Za mlade poljoprivrednike, koji su definirani kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20% uz uvjete propisane LAG Natječajem.

Lag Natječaj otvoren je od 18. kolovoza do 7. listopada 2022. godine s time da se prijave na LAG Natječaj mogu podnositi od 5. rujna 2022. godine do 7. listopada 2022. godine.

Potencijalni prijavitelji mogu zaključno do 22. rujna 2022. godine postavljati pitanja za navedeni Natječaj na e-poštu natjecaj@lag-karasica.com te će pitanja s odgovorima biti objavljena na službenoj stranici LAG-a Karašica www.lag-karasica.com

Tekst natječaja, pripadajuće obrasce i priloge možete preuzeti u nastavku.

LAG_natječaj_mjera-TO_4.1.1._LRS LAG_Karašica-LN.4.1.1.01.

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave -Tablica troškova i izračuna potpore

Obrazac C. Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima

Obrazac D. Izjava o poljoprivrednoj mehanizaciji (traktori)

Prilog I. – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. – Popis poljoprivrednih proizvoda

Prilog IV. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza…

Prilog V. – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupka jednostavne nabave

Prilog VI. – Specifični kriteriji za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju

Prilog VII. – Uputa MZOIE

Prilog VIII. – Pojašnjenje kriterija odabira