OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS – ZAŽELI BOLJI ŽIVOT U OPĆINI PUNITOVCI

16. 1. 2018.

Općina Punitovci, Stjepana Radića 58, Punitovci, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu “Zaželi bolji život u Općini Punitovci”.

Trajanje radnog odnosa: 24 (dvadeset i četiri) mjeseca.

Broj radnika koji se traži: 15 radnica.

Mjesto rada: područje Općine Punitovci

Opis poslova:

• dostava namirnica;
• održavanje čistoće stambenog prostora;
• pranje i glačanje rublja;
• ostale usluge u kući i okućnici;
• pomoć pri oblačenju i svlačenju;
• briga o higijeni i osobnom izgledu;
• pomoć u socijalnoj integraciji;
• posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.);
• pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje;
• pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima;
• i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Vrijeme početka i trajanja rada: predvidivo od 01. travnja 2018. godine do 31. ožujka 2020. godine.

Uvjeti za mogućnost rada su:

• nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi sl, liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem;

• nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

1. Ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac prijave;
2. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti;
3. Preslik osobne iskaznice;
4. Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;
5. Dokaz o završenoj školi (preslik svjedodžbe);
6. Izjava o pristanku na osposobljavanje za gerontodomaćicu ili njegovateljicu.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obrazac prijave kao i obrazac Izjave o pristanku na osposobljavanje za gerontodomaćicu ili njegovateljicu može se dobiti u Općini Punitovci, Stjepana Radića 58, radnim danom od 8:00 do 14:00 sati ili preuzeti na internet stranicama Općine Punitovci www.punitovci.hr i LAG-a Karašica www.lag-karasica.com

Sve informacije o oglasi i prijemu u radni odnos mogu se dobiti kod voditeljice projekta Marije Perić; mob.: 091/2861082.

Prijave na oglas podnose se, zaključno s danom 22. siječnja 2018. godine, na adresu Općine Punitovci (Stjepana Radića 58, 31424 Punitovci) s naznakom „Prijava na oglas za projekt: “Zaželi bolji život u Općini Punitovci”.

O ishodu izbora kandidatkinja koje ispunjavaju tražene uvjete, podnositeljice prijava bit će obaviještene u zakonskom roku.

Odabrane kandidatkinje, prije početka rada, obvezne su pohađati i završiti Program osposobljavanja za poslove njegovateljice starijih i nemoćnih osoba ili za gerontodomaćicu.

Obrasci:

TEKST OGLASA
PRIJAVNICA
IZJAVA O OSPOSOBLJAVANJU