REDOVNA SKUPŠTINA LAG-A KARAŠICA

20. 6. 2014.

Redovna sjednica Skupštine LAG-a Karašica održat će se u utorak, 24. lipnja 2014. godine u 13 sati na Salašu Kutica Valpovo. Pozivaju se svi članovi LAG-a za odaziv. U privitku se nalazi poziv i materijali po točkama predloženog Dnevnog reda.

poziv skupština 2014
TOČKA 5. Financijsko izvješće za 2013. godinu
TOČKA 6. IZMJENE I DOPUNE STATUTA LAG-a Karašica – LIPANJ 2014
TOČKA 8. Plan rada za 2014-2015
TOČKA 9. Financijski Plan za 2014