SJEDNICA SKUPŠTINE LAG-A KARAŠICA

21. 9. 2023.

Predsjednik LAG-a Karašica Krešimir Kašuba sukladno Statutu LAG-a, a povodom ukazane potrebe sazvao je Izvanrednu sjednicu Skupštine LAG-a Karašica koja će se održati elektronskim putem sukladno Statutu i Zaključku Upravnog odbora i odluci Predsjednika u vremenu od 21. rujna do 26. rujna 2023. godine.
Za sjednicu je predložen slijedeći:

Dnevni red:

1. Izbor Zapisničara, dva ovjerovitelja zapisnika i Verifikacijske komisije
2. Donošenje Odluke o usvajanju novog Statuta LAG-a Karašica
3. Donošenje Odluke o razrješenju dva član Upravnog odbora LAG-a Karašica
4. Donošenje Odluke o izboru dva člana Upravnog odbora LAG-a Karašica
5. Donošenje Odluke o usvajanju Lokalne razvojne strategije LAG-a Karašica za razdoblje 2023.-2027. godina
6. Donošenje Odluke o utvrđivanju obuhvata LAG-a Karašica

Mole se članovi LAG-a Karašica da glasanje po predloženim točkama Dnevnoga reda obave u periodu do 26. rujna 2023. godine do 12:00 sati slanjem e-mail poruke na adrese: ivan@lag-karasica.com ili visnja.doric@lag-karasica.com ili SMS porukom broj mobitela voditelja 0912537967.

Rezultati glasanja biti će objavljeni na Internet stranici LAG-a Karašica.

Materijali po točkama Dnevnoga reda nalaze se u nastavku:

Točka 1. – Radna tijela
Točka 2. – Statut LAG-a Karašica rujan 2023
Točka 3. – Odluka o razrješenju dva člana Upravnog odbora
Točka 4. – Odluka o izboru dva člana Upravnog odbora
Točka 5. – LRS LAG-a Karašica 2023.-2027. – PRIJEDLOG
Točka 6. – Odluka o utvrđivanju obuhvala LAG-a Karašica