OBJAVLJENE IZMJENE NATJEČAJA ZA OPERACIJU 4.2.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je izmjenu natječaja za operaciju 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ za mikro, male i srednje korisnike i operaciju 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ za velike korisnike. Izmjene se odnose na dodatna pojašnjenja kriterija odabira. Navedene izmjene ni na koji način ne utječu na kriterije prihvatljivosti nego daju jasnija […]

VAŽNA OBAVIJEST KORISNICIMA MJERE 04

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju jasno su opisali postupke i potrebne dokumente za ishođenje Mišljenja o usklađenosti dokumentacije s propisanim uvjetima vezano uz dobrobit životinja te veterinarsko-zdravstvene uvjete, kojeg je potrebno dostaviti kod ulaganja u objekte za životinje, unutar podmjere 4.1 »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« […]

SUDJELOVANJE U SUSTAVIMA KVALITETE – INFORMATIVNA RADIONICA

U skladu s planom aktivnosti promidžbe i informiranja potencijalnih korisnika Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., djelatnici Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju, Uprave kvalitete hrane i fitosanitarne politike te Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju planiraju održati radionice za 1. natječaj za tip operacije 3.1.1. „Potpora […]

RADIONICA ZA POTENCIJALNE KORISNIKE PODMJERE 4.2.

Poštovani potencijalni korisnici, povodom raspisivanja natječaja za podmjeru 4.2 – Ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. godine, Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatska gospodarska komora organiziraju informativnu radionicu na kojoj će se poljoprivrednim proizvođačima i subjektima u poslovanju hranom predstaviti novosti o programskim i provedbenim elementima. Radionica će se održati: 13.06.2017. (utorak), […]

IZMJENA NATJEČAJA ZA OPERACIJE 4.1.1. I 4.1.2.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je izmjenu natječaja za operacije 4.1.1. i 4.1.2. Izmjene se odnose na dodatna pojašnjenja kriterija odabira te na pojašnjenja standarda vezanih uz nabavu traktora u operaciji 4.1.2. Navedene izmjene ni na koji način ne utječu na kriterije prihvatljivosti nego daju jasnija tumačenja kriterija odabira, kako bi korisnici što kvalitetnije pripremili […]

IZRAČUN EVPG-A – OBAVIJEST ZA KORISNIKE PODMJERE 4.1.

Izračuni EVPG-a izdaju se na temelju zadnjeg dostupnog Jedinstvenog zahtjeva za izravnu potporu i IAKS mjera ruralnog razvoja ukoliko isti sadrži podatke o kulturama i/ili životinjama koji su najveći dio prethodne ili tekuće proizvodne godine bile zastupljene na poljoprivrednom gospodarstvu (u skladu s Prilogom VI. PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) 220/2015 (SL L 46, 19.2.2015). Ukoliko je zadnji dostupni Jedinstveni zahtjev […]

OTVORENI NOVI NATJEČAJI IZ PODMJERE 4.2.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dva natječaja za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedba tipa operacije 4.2.1. – „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“. 1) Natječaj za mikro, male i srednje korisnike, s ukupno raspoloživim iznosom javne potpore od 180.000.000 kuna 2) Natječaj za velike korisnike, […]

29. SVIBNJA – ZADNJI DAN ZA PODNOŠENJE JEDINSTVENOG ZAHTJEVA ZA 2017.

Podsjećamo sve poljoprivrednike da je krajnji rok za predaju Jedinstvenog zahtjeva ponedjeljak – 29. svibnja 2017. godine. Rok za izmjene i dopune zahtjeva je do 15. lipnja 2017. godine, a rok za zakašnjele zahtjeve do 23. lipnja 2017. Jedinstveni zahtjev poljoprivredni proizvođači ispunjavaju elektronički kroz AGRONET sustav, a podnose „papirnato“ poštom ili osobno u podružnicama Agencije za plaćanja u županijama.

IZMJENE NATJEČAJA IZ PODMJERE 4.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 22. svibnja 2017. godine Izmjene natječaja za podmjeru 4.1. – Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva za: – operaciju 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, od 6.000 do 250.000 eura ekonomske veličine (120.000.000,00 kn) – operaciju 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih […]

RADIONICA O NATJEČAJIMA IZ PODMJERE 4.1.

Radionica na kojoj će se predstaviti podmjera 4.1 za potencijalne korisnike i/ili njihove predstavnike održati će se: 23.05.2017., utorak – Županijska komora Osijek, Europske avenije 13, 31000 Osijek, 10:00 sati Napominjemo da, ukoliko se prijavi veći broj zainteresiranih osoba u Osijeku, organizirat će se još jedna radionica s početkom u 14 sati. Osim prezentacije predstavnika Ministarstva poljoprivrede predviđeno je sudjelovanje […]

OBJAVLJEN PRAVILNIK ZA PROVEDU PODMJERE 4.2.

U Narodnim novinama broj 46 od 12. svibnja 2017. objavljen je Pravilnik o provedbi podmjere 4.2  – „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, osmog dana od objave, stječu se preduvjeti za raspisivanje natječaja 22. svibnja 2017. Sve detalje o natječaju […]

OTVORENO 5 NATJEČAJA IZ PODMJERE 4.1. „POTPORA ZA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoje je, na temelju novog Pravilnika za provedbu mjere 4. „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (“Narodne novine”, broj 37/2017), objavila 5 natječaja i to: 1. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i […]

NOVI PRAVILNIK ZA PODMJERU 4.1. POTPORA ZA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA

U Narodnim novinama broj 37 od 14. travnja 2017. objavljen je novi Pravilnik o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, odnosno u ponedjeljak, 24. travnja 2017. kada će […]

NACIONALNI PČELARSKI PROGRAM 2017.-2019.

Iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju stigla je obavijest za potencijalne korisnike i zainteresiranu javnost da je u Narodnim novinama broj 20/2017 od 08. ožujka 2017. godine objavljen Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine. Korisnici koji imaju pravo na korištenje sredstava mjera Nacionalnog pčelarskog programa su fizičke ili […]

SASTAVLJANJE I AŽURIRANJE PLANOVA RAZVOJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

LAG Karašica obavještava JLS sa svog područja da je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila, 27. ožujka 2017. godine, drugi Natječaj za provedbu podmjere 7.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja […]