Natječaji

5. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE/TIPA OPERACIJE 7.4. “ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI ŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU”

Lokalna akcijska grupa Karašica objavila je Natječaj za provedbu Mjere/tipa operacije 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Karašica za razdoblje 2014.-2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG natječaju iznosi 3.100.000,00 kuna gdje najniža vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti, a najviša vrijednost javne potpore iznosi 40.000,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore iznosi:

a) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. Skupinu, a to je područje grada Našice

b) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. Skupinu, a to su područja: općina: Bizovac, DonjaMotičina, Đurđenovac, Feričanci, Gorjani, Koška, Magadenovac, Marijanci, Petrijevci, Podgorač, Punitovci, Podravska Moslavina i Viljevo i gradova: Belišće, Donji Miholjac i Valpovo .

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika:

· jedinica lokalne samouprave
· trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
· javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola
· udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)
· vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i
· lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa.

Potencijalni prijavitelji mogu zaključno do 21. ožujka 2022. godine postavljati pitanja za navedeni Natječaj na e-poštu natjecaj@lag-karasica.com te će pitanja s odgovorima biti objavljena na službenoj stranici LAG-a Karašica www.lag-karasica.com

Informativna radionica za sve potencijalne prijavitelje održati će se:

11. veljače 2022. godine (srijeda) u Donjem Miholjcu u prostorijama Gradske vijećnice (Vukovarska 1) s početkom u 11:00 sati.

Podnošenje prijava na Natječaj za Mjeru/tip operacije 7.4. traje od 16. veljače 2022. godine do 21. ožujka 2022. godine.

Tekst natječaja, pripadajuće obrasce i priloge možete preuzeti u nastavku.

LAG_natječaj_TO_7.4._LRS LAG KARAŠICA
Obrazac A. Prijavni obrazac
Obrazac B. Plan nabave -Tablica troškova i izračuna potpore
Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta
Prilog II – Lista prihvatljivih troškova
Prilog III – Opis projekta (izračun neto prihoda)
Prilog III – Opis projekta
Prilog IV – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave
Prilog V – Uputa MZOIE
Prilog VI – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza
Prilog VII – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi
Prilog VIII – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave
Prilog IX – Pojašnjenje kriterija odabira

1. IZMJENE 5. LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE/TIPA OPERACIJE 7.4. ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU

Upravni odbor LAG-a Karašica donio je 15. ožujka 2022. godine Odluku o prvoj izmjeni LAG-natječaja za provedbu Mjere/tipa operacije 7.4. “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz LRS LAG-a Karašica 2014.-2020.
LAG-natječaj se mijenja u sljedećem dijelu:

U točki 4.1. mijenja se krajnji rok za podnošenje prijave projekta sa 21. ožujka 2022. godine na 29. travnja 2022. godine.
Nova adresa za dostavu projektnih prijedloga glasi:
LAG Karašica
Kralja Petra Krešimira IV 6B
31550 Valpovo

U točci 5.5. mijenja se adresa za dostavu prigovora koja sada glasi:

LAG Karašica
Kralja Petra Krešimira IV 6B
31550 Valpovo

U ostalim odredbama LAG Natječaj ostaje nepromijenjen.

LAG_natjecaj_TO_7.4._LRS LAG KARAŠICA 1 izmjene – čistopis
LAG_natjecaj_TO_7.4._LRS LAG KARAŠICA 1 izmjene sa TC

2. IZMJENE 5. LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE/TIPA OPERACIJE 7.4. ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU

Upravni odbor LAG-a Karašica donio je 25. travnja 2022. godine Odluku o drugoj izmjeni LAG-natječaja za provedbu Mjere/tipa operacije 7.4. “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz LRS LAG-a Karašica 2014.-2020.

LAG-natječaj se mijenja u sljedećem dijelu:
U točki 2.4. (Napomena) mijenja se krajnji rok za provedbu projekta sa 30. lipnja 2023. godine na 30. lipnja 2025. godine.
U ostalim odredbama LAG Natječaj ostaje nepromijenjen.

LAG_natječaj_TO_7.4._LRS LAG KARAŠICA 2izmjene – čistopis
LAG_natječaj_TO_7.4._LRS LAG KARAŠICA 2izmjene – saTC


ČETVRTI LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE/TIPA OPERACIJE 6.3. POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Lokalna akcijska grupa Karašica objavljuje dana 23. studenoga 2021. godine četvrti LAG-natječaj za Mjeru/tip operacije 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u natječaju iznosi 1.699.177,50 HRK, a visina potpore po pojedinom nositelju projekta iznosi 15.000,00 EURA, odnosno 113.278,50 kuna.

Mjera/tip operacije za koju je raspisan LAG-natječaj sukladna je tipu operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malim poljoprivrednim gospodarstvima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. na nacionalnoj razini.

Na Natječaj se mogu prijaviti mala poljoprivredna gospodarstva: OPG-ovi, SOPG-ovi, obrti, trgovačka društva i zadruge koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i kojima je poljoprivreda glavna djelatnost, a imaju gospodarstvo ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom rezultatu od 2.000 do 7.999 eura.

Rok za podnošenje prijava projekata na natječaj započinje 8. prosinca 2021. godine i traje do 17. siječnja 2022. godine.

Sve potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći na mrežnoj stranici LAG-a Karašica www.lag-karasica.com, gdje je objavljen tekst LAG-natječaja, kao i ostala prateća dokumentacija pod rubrikom LAG natječaji.

Za pružanje detaljnih informacija potencijalnim prijaviteljima LAG Karašica organizira informativne radionice koje će se održati prema rasporedu kako slijedi:

· u Našicama, 1. prosinca 2021. godine (srijeda), u Velikoj vijećnici Grada Našica, trg dr. Franje Tuđmana 7, s početkom u 12:00 sati
· u Donjem Miholjcu, 2. prosinca 2021. godine (četvrtak), u Velikoj gradskoj vijećnici, Dvorac Mailath, Vukovarska 1, s početkom u 17:00 sati
· u Petrijevcima, 7. prosinca 2021. godine (utorak), u Vijećnici Općine Petrijevci, Republike 114, s početkom u 13:00 sati.

Za sudjelovanje na radionici potrebno je posjedovanje EU digitalne COVID potvrde koju je potrebno pokazati prilikom ulaska u zgradu Gradske/Općinske uprave.

4. LAG natječaj
Obrazac A. Prijavni obrazac
Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio
Obrazac B. Poslovni plan – tablični dio
Obrazac C. Izjava o veličini poduzeća
Obrazac D. Izjava o bespovratnim sredstvima
Obrazac E. FADN kalkulator
Prilog I. Dokumentacija za podnošenje prijave projekta
Prilog II. Popis poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka I.
Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeca
Prilog IV. Kriterij odabira sa pojašnjenjem

PITANJA I ODGOVORI

LAG Karašica na dan 6. prosinca 2021. godine objavljuje odgovore na pristigla pitanja vezane za LAG natječaj, Mjera/tip operacije 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva
Odgovori na pitanja 6.12.2021.


ZATVORENI NATJEČAJI

3. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE/TIPA OPERACIJE 4.1.1. “RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”

Lokalna akcijska grupa Karašica objavila je Natječaj za provedbu Mjere/tipa operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Karašica za razdoblje 2014.-2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG natječaju iznosi 3.477.229,06 kuna gdje najniža vrijednost javne potpore iznosi 5.000,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti, a najviša vrijednost javne potpore iznosi 40.000,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore za mjeru/tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Za mlade poljoprivrednike, koji su definirani kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20% uz uvjete propisane Natječajem.

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika:

a) fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika
b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Potencijalni prijavitelji mogu zaključno do 21. lipnja 2019. godine postavljati pitanja za navedeni Natječaj na e-poštu natjecaj@lag-karasica.com te će pitanja s odgovorima biti objavljena na službenoj stranici LAG-a Karašica www.lag-karasica.com

Informativne radionica za sve potencijalne prijavitelje održati će se:

13. svibnja 2019. godine (ponedjeljak) u Gatu, Društveni dom, Kolodvorskac 47 s početkom u 20:00 sati i

16. svibnja 2019. godine (četvrtak) u Našicama, Gradska vijećnica, Trg dr. Franje Tuđmana 7 s početkom u 20.00 sati.

Podnošenje prijava na Natječaj za Mjeru/tip operacije 4.1.1. traje od 20. svibnja 2019. godine do 21. lipnja 2019. godine.

Tekst natječaja, pripadajuće obrasce i priloge možete preuzeti u nastavku.

LAG_natječaj_TO_4.1.1._LRS LAG Karašica
Obrazac A. Prijavni obrazac
Obrazac B. Plan nabave
Obrazac C. Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima
Obrazac D. Izjava o poljoprivrednoj mehanizaciji (traktori)
Prilog I. – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta za mjeru-tip operacije 4.1.1.
Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova
Prilog III. – Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćen dodatkom I. Ugovora o EU
Prilog IV. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza…
Prilog V. – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupka jednostavne nabave
Prilog VI. – Specifični kriteriji za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju
Prilog VII. – Uputa MZOIE
Prilog VIII. – Pojašnjenje kriterija odabira

PITANJA I ODGOVORI

LAG Karašica na dan 5. lipnja 2019. godine objavljuje odgovore na pristigla pitanja vezane za LAG natječaj, Mjera/tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

PITANJA I ODGOVORI – 5.6.2019.


2. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE/TIPA OPERACIJE 7.4. “ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI ŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU”

Lokalna akcijska grupa Karašica objavila je Natječaj za provedbu Mjere/tipa operacije 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Karašica za razdoblje 2014.-2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG natječaju iznosi 3.950.00,00 kuna gdje najniža vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti, a najviša vrijednost javne potpore iznosi 40.000,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore iznosi:

a) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. Skupinu, a to je područje grada Našice

b) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. Skupinu, a to su područja: općina: Bizovac, DonjaMotičina, Đurđenovac, Feričanci, Gorjani, Koška, Magadenovac, Marijanci, Petrijevci, Podgorač, Punitovci, Podravska Moslavina i Viljevo i gradova: Belišće, Donji Miholjac i Valpovo .

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika:

· jedinica lokalne samouprave
· trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
· javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola
· udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)
· vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i
· lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa.

Potencijalni prijavitelji mogu zaključno do 10. svibnja 2019. godine postavljati pitanja za navedeni Natječaj na e-poštu natjecaj@lag-karasica.com te će pitanja s odgovorima biti objavljena na službenoj stranici LAG-a Karašica www.lag-karasica.com.

Informativna radionica za sve potencijalne prijavitelje održati će se:

6. ožujka 2019. godine (srijeda) u Donjem Miholjcu u prostorijama Gradske vijećnice (Vukovarska 1) s početkom u 11:00 sati.

Podnošenje prijava na Natječaj za Mjeru/tip operacije 7.4. traje od 11. ožujka 2019. godine do 10. svibnja 2019. godine.

Tekst natječaja, pripadajuće obrasce i priloge možete preuzeti u nastavku.

LAG_natječaj_TO_7.4._LRS LAG Karašica
Obrazac A. Prijavni obrazac – LAG Karašica
Obrazac B. Plan nabave – Tablica troškova i izračuna potpore – LAG Karašica
Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta – LAG Karašica
Prilog II – Lista prihvatljivih troškova – LAG Karašica
Prilog III – Opis projekta – LAG Karašica
Prilog III – Radni list (neto-prihod) uz Prilog III-Opis projekta-LAG Karašica
Prilog IV – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave – LAG Karašica
Prilog V – Uputa MZOIE – LAG Karašica
Prilog VI – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza – LAG Karašica
Prilog VII – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi – LAG Karašica
Prilog VIII – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave – LAG Karašica
Prilog IX – Pojašnjenje kriterija odabira – LAG Karašica

PITANJA I ODGOVORI

LAG Karašica na dan 5. travnja 2019. godine objavljuje odgovore na pristigla pitanja vezane za LAG natječaj, Mjera/tip operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

PITANJA I ODGOVORI – 4.5.2019.


OBJAVLJEN LAG NATJEČAJ ZA MJERU 6.3. POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Lokalna akcijska grupa Karašica objavila je 03. svibnja 2018. godine prvi LAG-natječaj za Mjeru 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, čime je s provedbom započela Lokalna razvojna strategija LAG-a Karašica odobravanjem potpore malim poljoprivrednim proizvođačima s područja LAG Karašice , a koje obuhvaća općine: Bizovac, Donja Motičina, Đurđenovac, Feričanci, Gorjani, Koška, Magadenovac, Marijanci, Petrijevci, Podgorač, Podravska Moslavina, Punitovci i Viljevo, te gradove: Belišće, Donji Miholjac, Našice i Valpovo.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u natječaju iznosi 1.224.217,50 kuna, a visina potpore po pojedinom nositelju projekta iznosi 15.000,00 eura, odnosno 111.292,50 kuna.

Mjera za koju je raspisan LAG-natječaj sukladna je tipu operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malim poljoprivrednim gospodarstvima” iz Programa ruralnog razvoja na nacionalnoj razini.

Na Natječaj se mogu prijaviti mala poljoprivredna gospodarstva, OPG-ovi, obrti, trgovačka društva i zadruge koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i kojima je poljoprivreda glavna djelatnost, a imaju gospodarstvo ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom rezultatu od 2.000 do 7.999 eura.

Rok za podnošenje prijava projekata na natječaj započinje 21. svibnja 2018. godine i traje do 21. lipnja 2018. godine.

Sve potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći na web-stranici LAG-a Karašica www.lag-karasica.com, gdje je objavljen tekst LAG-natječaja, kao i ostala prateća dokumentacija pod rubrikom LAG natječaji.

Za pružanje detaljnih informacija potencijalnim prijaviteljima LAG Karašica organizira informativne radionice koje će se održati prema rasporedu kako slijedi:

· u Gatu, 14. svibnja 2018. godine (ponedjeljak), u prostorima Društvenog doma, Kolodvorska 37 , s početkom u 20,00 sati
· u Donjem Miholjcu, 15. svibnja 2018. godine (utorak), u prostorima Miholjačkog poduzetničkog centra d.o.o., Trg Ante Starčevića 1/I kat, s početkom u 20,00 sati.
· u Punitovcima, 16. svibnja 2018. godine (srijeda), u Općinskoj vijećnici Općine Punitovci, Stjepana Radića 58, s početkom u 20,00 sati
· u Našicama, 18. svibnja 2018. godine (petak), u Gradskoj vijećnici Grada Našica, Trg dr. Franje Tuđmana 7, s početkom u 20,00 sati.

Pozivamo sve zainteresirane poljoprivrednike da se odazovu na informativne radionice kako bi na vrijeme dobili potrebne informacije za prijavu na LAG-natječaj.

LAG_natjecaj_Mjera_6.3._LAG_KARASICA
Obrazac A. Prijavni obrazac
Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio
Obrazac B. Poslovni plan – tablicni dio
Obrazac C. Izjava o veličini poduzeca
Obrazac D. EVPG kalkulator
Prilog I Natjecajna dokumentacija
Prilog II. Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvacenih Dodatkom I. Ugovora o EU
Prilog III. Vodic za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeca
Prilog IV. Pojasnjenje kriterija odabira

PITANJA I ODGOVORI

LAG Karašica na dan 14. svibnja 2018. godine objavljuje odgovore na pristigla pitanja vezane za LAG natječaj, Mjere 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava.

pitanja i odgovori 25.5.2018