Natječaji

7. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE/TIPA OPERACIJE 7.4. “ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI ŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU”

Lokalna akcijska grupa Karašica objavila je Natječaj za provedbu Mjere/tipa operacije 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Karašica za razdoblje 2014.-2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG natječaju iznosi 58.500,00 EURA gdje najniža vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000,00 EURA, a najviša vrijednost javne potpore iznosi 40.000,00 EURA.

Intenzitet potpore iznosi:

a) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. Skupinu, a to je područje grada Našice

b) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. Skupinu, a to su područja: općina: Bizovac, DonjaMotičina, Đurđenovac, Feričanci, Gorjani, Koška, Magadenovac, Marijanci, Petrijevci, Podgorač, Punitovci, Podravska Moslavina i Viljevo i gradova: Belišće, Donji Miholjac i Valpovo .

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika:

· jedinica lokalne samouprave
· trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
· javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola
· udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)
· vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i
· lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa.

Potencijalni prijavitelji mogu zaključno do 1. rujna 2023. godine postavljati pitanja za navedeni Natječaj na e-poštu natjecaj@lag-karasica.com te će pitanja s odgovorima biti objavljena na službenoj stranici LAG-a Karašica www.lag-karasica.com

Informativna radionica za sve potencijalne prijavitelje održati će se:

11. srpnja 2023. godine (utorak) u Našicama u prostorijama Gradske vijećnice (Trg dr. Franje Tuđmana 7) s početkom u 11:00 sati.

Podnošenje prijava na Natječaj za Mjeru/tip operacije 7.4. traje od 15. srpnja 2023. godine do 15. rujna 2023. godine.

Tekst natječaja, pripadajuće obrasce i priloge možete preuzeti u nastavku.

LAG_natječaj_TO_7.4._LRS LAG KARAŠICA- 21.6.2023.
Obrazac A. Prijavni obrazac
Obrazac B. Plan nabave
Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta
Prilog II – Lista prihvatljivih troškova
Prilog III – Opis projekta
Prilog III – Opis projekta-izračun neto prihoda
Prilog IV. – Uputa za prikupljanje ponuda
Prilog V – Uputa MINGOR
Prilog VI – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza
Prilog VII – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi
Prilog VIII – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave
Prilog IX – Pojašnjenje kriterija odabira


1. IZMJENE 7. LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE/TIPA OPERACIJE 7.4. ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU

Upravni odbor LAG-a Karašica donio je 12. rujna 2023. godine Odluku o prvoj izmjeni LAG-natječaja za provedbu Mjere/tipa operacije 7.4. “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz LRS LAG-a Karašica 2014.-2020.

LAG-natječaj se mijenja u sljedećem dijelu:

U točki 4.1. mijenja se krajnji rok za podnošenje prijave projekta sa 15. rujna 2023. godine na 20. listopada 2023. godine.

U ostalim odredbama LAG Natječaj ostaje nepromijenjen.

1. izmjen – LAG_natječaj_TO_7.4._LRS LAG KARAŠICA- 12.9.2023. čistopis
1. izmjene – LAG_natječaj_TO_7.4._LRS LAG KARAŠICA- 12.9.2023. sa TC


6. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE/TIPA OPERACIJE 4.1.1. „RESTRUKTURIRANJE, MODERNZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“

Lokalna akcijska grupa Karašica objavila je Natječaj za provedbu Mjere/tipa operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Karašica za razdoblje 2014.-2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG natječaju iznosi 1.839.926,75 kuna gdje najniža vrijednost javne potpore iznosi 5.000,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti, a najviša vrijednost javne potpore iznosi 40.000,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore za mjeru/tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Za mlade poljoprivrednike, koji su definirani kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20% uz uvjete propisane LAG Natječajem.

Lag Natječaj otvoren je od 18. kolovoza do 7. listopada 2022. godine s time da se prijave na LAG Natječaj mogu podnositi od 5. rujna 2022. godine do 7. listopada 2022. godine.

Potencijalni prijavitelji mogu zaključno do 22. rujna 2022. godine postavljati pitanja za navedeni Natječaj na e-poštu natjecaj@lag-karasica.com te će pitanja s odgovorima biti objavljena na službenoj stranici LAG-a Karašica www.lag-karasica.com

Tekst natječaja, pripadajuće obrasce i priloge možete preuzeti u nastavku.

LAG_natječaj_mjera-TO_4.1.1._LRS LAG_Karašica-LN.4.1.1.01.

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave -Tablica troškova i izračuna potpore

Obrazac C. Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima

Obrazac D. Izjava o poljoprivrednoj mehanizaciji (traktori)

Prilog I. – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. – Popis poljoprivrednih proizvoda

Prilog IV. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza…

Prilog V. – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupka jednostavne nabave

Prilog VI. – Specifični kriteriji za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju

Prilog VII. – Uputa MZOIE

Prilog VIII. – Pojašnjenje kriterija odabira

Lokalna akcijska grupa Karašica u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja na šesti LAG Natječaj za provedbu mjere 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava organizira informativne radionice koje će se održati po slijedećem rasporedu:

DATUM VRIJEME MJESTO
Utorak, 30. kolovoza 2022. 10:00 sati NAŠICE, Gradska vijećnica, Trg dr. F. Tuđmana 7
Četvrtak, 1. rujna 2022. 10:00 sati DONJI MIHOLJAC, Gradska vijećnica, Vukovarska1
Petak, 2. rujna 2022. 11.00 sati BIZOVAC, Edukativni centar, Kralja Tomislava 138

Sudjelovanje na radionicama je slobodno, te nije potrebna prethodna najava.

Sve informacije o LAG Natječaju možete pronaći na našoj Internet stranici pod rubrikom LAG Natječaji.


PITANJA I ODGOVORI

LAG Karašica na dan 25. kolovoza 2022. godine objavljuje odgovore na pristigla pitanja vezane za LAG natječaj, Mjera/tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

pitanja i odgovori – 25.8.2022.

LAG Karašica na dan 5. rujna 2022. godine objavljuje drugi set odgovora na pristigla pitanja vezane za LAG natječaj, Mjera/tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

pitanja i odgovori – 5.9.2022.

LAG Karašica na dan 19. rujna 2022. godine objavljuje treći set odgovora na pristigla pitanja vezane za LAG natječaj, Mjera/tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

pitanja i odgovori – 19.9.2022.

ZATVORENI NATJEČAJI

5. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE/TIPA OPERACIJE 7.4. “ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI ŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU”

Lokalna akcijska grupa Karašica objavila je Natječaj za provedbu Mjere/tipa operacije 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Karašica za razdoblje 2014.-2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG natječaju iznosi 3.100.000,00 kuna gdje najniža vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti, a najviša vrijednost javne potpore iznosi 40.000,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore iznosi:

a) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. Skupinu, a to je područje grada Našice

b) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. Skupinu, a to su područja: općina: Bizovac, DonjaMotičina, Đurđenovac, Feričanci, Gorjani, Koška, Magadenovac, Marijanci, Petrijevci, Podgorač, Punitovci, Podravska Moslavina i Viljevo i gradova: Belišće, Donji Miholjac i Valpovo.

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika:

· jedinica lokalne samouprave
· trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
· javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola
· udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)
· vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i
· lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa.

Potencijalni prijavitelji mogu zaključno do 21. ožujka 2022. godine postavljati pitanja za navedeni Natječaj na e-poštu natjecaj@lag-karasica.com te će pitanja s odgovorima biti objavljena na službenoj stranici LAG-a Karašica www.lag-karasica.com

Informativna radionica za sve potencijalne prijavitelje održati će se:

11. veljače 2022. godine (srijeda) u Donjem Miholjcu u prostorijama Gradske vijećnice (Vukovarska 1) s početkom u 11:00 sati.

Podnošenje prijava na Natječaj za Mjeru/tip operacije 7.4. traje od 16. veljače 2022. godine do 21. ožujka 2022. godine.

Tekst natječaja, pripadajuće obrasce i priloge možete preuzeti u nastavku.

LAG_natječaj_TO_7.4._LRS LAG KARAŠICA
Obrazac A. Prijavni obrazac
Obrazac B. Plan nabave -Tablica troškova i izračuna potpore
Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta
Prilog II – Lista prihvatljivih troškova
Prilog III – Opis projekta (izračun neto prihoda)
Prilog III – Opis projekta
Prilog IV – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave
Prilog V – Uputa MZOIE
Prilog VI – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza
Prilog VII – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi
Prilog VIII – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave
Prilog IX – Pojašnjenje kriterija odabira

1. IZMJENE 5. LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE/TIPA OPERACIJE 7.4. ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU

Upravni odbor LAG-a Karašica donio je 15. ožujka 2022. godine Odluku o prvoj izmjeni LAG-natječaja za provedbu Mjere/tipa operacije 7.4. “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz LRS LAG-a Karašica 2014.-2020.
LAG-natječaj se mijenja u sljedećem dijelu:

U točki 4.1. mijenja se krajnji rok za podnošenje prijave projekta sa 21. ožujka 2022. godine na 29. travnja 2022. godine.
Nova adresa za dostavu projektnih prijedloga glasi:
LAG Karašica
Kralja Petra Krešimira IV 6B
31550 Valpovo

U točci 5.5. mijenja se adresa za dostavu prigovora koja sada glasi:

LAG Karašica
Kralja Petra Krešimira IV 6B
31550 Valpovo

U ostalim odredbama LAG Natječaj ostaje nepromijenjen.

LAG_natjecaj_TO_7.4._LRS LAG KARAŠICA 1 izmjene – čistopis
LAG_natjecaj_TO_7.4._LRS LAG KARAŠICA 1 izmjene sa TC

2. IZMJENE 5. LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE/TIPA OPERACIJE 7.4. ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU

Upravni odbor LAG-a Karašica donio je 25. travnja 2022. godine Odluku o drugoj izmjeni LAG-natječaja za provedbu Mjere/tipa operacije 7.4. “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz LRS LAG-a Karašica 2014.-2020.

LAG-natječaj se mijenja u sljedećem dijelu:
U točki 2.4. (Napomena) mijenja se krajnji rok za provedbu projekta sa 30. lipnja 2023. godine na 30. lipnja 2025. godine.
U ostalim odredbama LAG Natječaj ostaje nepromijenjen.

LAG_natječaj_TO_7.4._LRS LAG KARAŠICA 2izmjene – čistopis
LAG_natječaj_TO_7.4._LRS LAG KARAŠICA 2izmjene – saTC


ČETVRTI LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE/TIPA OPERACIJE 6.3. POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Lokalna akcijska grupa Karašica objavljuje dana 23. studenoga 2021. godine četvrti LAG-natječaj za Mjeru/tip operacije 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u natječaju iznosi 1.699.177,50 HRK, a visina potpore po pojedinom nositelju projekta iznosi 15.000,00 EURA, odnosno 113.278,50 kuna.

Mjera/tip operacije za koju je raspisan LAG-natječaj sukladna je tipu operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malim poljoprivrednim gospodarstvima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. na nacionalnoj razini.

Na Natječaj se mogu prijaviti mala poljoprivredna gospodarstva: OPG-ovi, SOPG-ovi, obrti, trgovačka društva i zadruge koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i kojima je poljoprivreda glavna djelatnost, a imaju gospodarstvo ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom rezultatu od 2.000 do 7.999 eura.

Rok za podnošenje prijava projekata na natječaj započinje 8. prosinca 2021. godine i traje do 17. siječnja 2022. godine.

Sve potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći na mrežnoj stranici LAG-a Karašica www.lag-karasica.com, gdje je objavljen tekst LAG-natječaja, kao i ostala prateća dokumentacija pod rubrikom LAG natječaji.

Za pružanje detaljnih informacija potencijalnim prijaviteljima LAG Karašica organizira informativne radionice koje će se održati prema rasporedu kako slijedi:

· u Našicama, 1. prosinca 2021. godine (srijeda), u Velikoj vijećnici Grada Našica, trg dr. Franje Tuđmana 7, s početkom u 12:00 sati
· u Donjem Miholjcu, 2. prosinca 2021. godine (četvrtak), u Velikoj gradskoj vijećnici, Dvorac Mailath, Vukovarska 1, s početkom u 17:00 sati
· u Petrijevcima, 7. prosinca 2021. godine (utorak), u Vijećnici Općine Petrijevci, Republike 114, s početkom u 13:00 sati.

Za sudjelovanje na radionici potrebno je posjedovanje EU digitalne COVID potvrde koju je potrebno pokazati prilikom ulaska u zgradu Gradske/Općinske uprave.

4. LAG natječaj
Obrazac A. Prijavni obrazac
Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio
Obrazac B. Poslovni plan – tablični dio
Obrazac C. Izjava o veličini poduzeća
Obrazac D. Izjava o bespovratnim sredstvima
Obrazac E. FADN kalkulator
Prilog I. Dokumentacija za podnošenje prijave projekta
Prilog II. Popis poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka I.
Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeca
Prilog IV. Kriterij odabira sa pojašnjenjem

PITANJA I ODGOVORI

LAG Karašica na dan 6. prosinca 2021. godine objavljuje odgovore na pristigla pitanja vezane za LAG natječaj, Mjera/tip operacije 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva
Odgovori na pitanja 6.12.2021.


3. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE/TIPA OPERACIJE 4.1.1. “RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”

Lokalna akcijska grupa Karašica objavila je Natječaj za provedbu Mjere/tipa operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Karašica za razdoblje 2014.-2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG natječaju iznosi 3.477.229,06 kuna gdje najniža vrijednost javne potpore iznosi 5.000,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti, a najviša vrijednost javne potpore iznosi 40.000,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore za mjeru/tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Za mlade poljoprivrednike, koji su definirani kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20% uz uvjete propisane Natječajem.

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika:

a) fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika
b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Potencijalni prijavitelji mogu zaključno do 21. lipnja 2019. godine postavljati pitanja za navedeni Natječaj na e-poštu natjecaj@lag-karasica.com te će pitanja s odgovorima biti objavljena na službenoj stranici LAG-a Karašica www.lag-karasica.com

Informativne radionica za sve potencijalne prijavitelje održati će se:

13. svibnja 2019. godine (ponedjeljak) u Gatu, Društveni dom, Kolodvorskac 47 s početkom u 20:00 sati i

16. svibnja 2019. godine (četvrtak) u Našicama, Gradska vijećnica, Trg dr. Franje Tuđmana 7 s početkom u 20.00 sati.

Podnošenje prijava na Natječaj za Mjeru/tip operacije 4.1.1. traje od 20. svibnja 2019. godine do 21. lipnja 2019. godine.

Tekst natječaja, pripadajuće obrasce i priloge možete preuzeti u nastavku.

LAG_natječaj_TO_4.1.1._LRS LAG Karašica
Obrazac A. Prijavni obrazac
Obrazac B. Plan nabave
Obrazac C. Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima
Obrazac D. Izjava o poljoprivrednoj mehanizaciji (traktori)
Prilog I. – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta za mjeru-tip operacije 4.1.1.
Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova
Prilog III. – Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćen dodatkom I. Ugovora o EU
Prilog IV. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza…
Prilog V. – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupka jednostavne nabave
Prilog VI. – Specifični kriteriji za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju
Prilog VII. – Uputa MZOIE
Prilog VIII. – Pojašnjenje kriterija odabira

PITANJA I ODGOVORI

LAG Karašica na dan 5. lipnja 2019. godine objavljuje odgovore na pristigla pitanja vezane za LAG natječaj, Mjera/tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

PITANJA I ODGOVORI – 5.6.2019.


2. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE/TIPA OPERACIJE 7.4. “ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI ŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU”

Lokalna akcijska grupa Karašica objavila je Natječaj za provedbu Mjere/tipa operacije 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Karašica za razdoblje 2014.-2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG natječaju iznosi 3.950.00,00 kuna gdje najniža vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti, a najviša vrijednost javne potpore iznosi 40.000,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore iznosi:

a) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. Skupinu, a to je područje grada Našice

b) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. Skupinu, a to su područja: općina: Bizovac, DonjaMotičina, Đurđenovac, Feričanci, Gorjani, Koška, Magadenovac, Marijanci, Petrijevci, Podgorač, Punitovci, Podravska Moslavina i Viljevo i gradova: Belišće, Donji Miholjac i Valpovo .

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika:

· jedinica lokalne samouprave
· trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
· javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola
· udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)
· vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i
· lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa.

Potencijalni prijavitelji mogu zaključno do 10. svibnja 2019. godine postavljati pitanja za navedeni Natječaj na e-poštu natjecaj@lag-karasica.com te će pitanja s odgovorima biti objavljena na službenoj stranici LAG-a Karašica www.lag-karasica.com.

Informativna radionica za sve potencijalne prijavitelje održati će se:

6. ožujka 2019. godine (srijeda) u Donjem Miholjcu u prostorijama Gradske vijećnice (Vukovarska 1) s početkom u 11:00 sati.

Podnošenje prijava na Natječaj za Mjeru/tip operacije 7.4. traje od 11. ožujka 2019. godine do 10. svibnja 2019. godine.

Tekst natječaja, pripadajuće obrasce i priloge možete preuzeti u nastavku.

LAG_natječaj_TO_7.4._LRS LAG Karašica
Obrazac A. Prijavni obrazac – LAG Karašica
Obrazac B. Plan nabave – Tablica troškova i izračuna potpore – LAG Karašica
Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta – LAG Karašica
Prilog II – Lista prihvatljivih troškova – LAG Karašica
Prilog III – Opis projekta – LAG Karašica
Prilog III – Radni list (neto-prihod) uz Prilog III-Opis projekta-LAG Karašica
Prilog IV – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave – LAG Karašica
Prilog V – Uputa MZOIE – LAG Karašica
Prilog VI – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza – LAG Karašica
Prilog VII – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi – LAG Karašica
Prilog VIII – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave – LAG Karašica
Prilog IX – Pojašnjenje kriterija odabira – LAG Karašica

PITANJA I ODGOVORI

LAG Karašica na dan 5. travnja 2019. godine objavljuje odgovore na pristigla pitanja vezane za LAG natječaj, Mjera/tip operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

PITANJA I ODGOVORI – 4.5.2019.


OBJAVLJEN LAG NATJEČAJ ZA MJERU 6.3. POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Lokalna akcijska grupa Karašica objavila je 03. svibnja 2018. godine prvi LAG-natječaj za Mjeru 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, čime je s provedbom započela Lokalna razvojna strategija LAG-a Karašica odobravanjem potpore malim poljoprivrednim proizvođačima s područja LAG Karašice , a koje obuhvaća općine: Bizovac, Donja Motičina, Đurđenovac, Feričanci, Gorjani, Koška, Magadenovac, Marijanci, Petrijevci, Podgorač, Podravska Moslavina, Punitovci i Viljevo, te gradove: Belišće, Donji Miholjac, Našice i Valpovo.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u natječaju iznosi 1.224.217,50 kuna, a visina potpore po pojedinom nositelju projekta iznosi 15.000,00 eura, odnosno 111.292,50 kuna.

Mjera za koju je raspisan LAG-natječaj sukladna je tipu operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malim poljoprivrednim gospodarstvima” iz Programa ruralnog razvoja na nacionalnoj razini.

Na Natječaj se mogu prijaviti mala poljoprivredna gospodarstva, OPG-ovi, obrti, trgovačka društva i zadruge koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i kojima je poljoprivreda glavna djelatnost, a imaju gospodarstvo ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom rezultatu od 2.000 do 7.999 eura.

Rok za podnošenje prijava projekata na natječaj započinje 21. svibnja 2018. godine i traje do 21. lipnja 2018. godine.

Sve potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći na web-stranici LAG-a Karašica www.lag-karasica.com, gdje je objavljen tekst LAG-natječaja, kao i ostala prateća dokumentacija pod rubrikom LAG natječaji.

Za pružanje detaljnih informacija potencijalnim prijaviteljima LAG Karašica organizira informativne radionice koje će se održati prema rasporedu kako slijedi:

· u Gatu, 14. svibnja 2018. godine (ponedjeljak), u prostorima Društvenog doma, Kolodvorska 37 , s početkom u 20,00 sati
· u Donjem Miholjcu, 15. svibnja 2018. godine (utorak), u prostorima Miholjačkog poduzetničkog centra d.o.o., Trg Ante Starčevića 1/I kat, s početkom u 20,00 sati.
· u Punitovcima, 16. svibnja 2018. godine (srijeda), u Općinskoj vijećnici Općine Punitovci, Stjepana Radića 58, s početkom u 20,00 sati
· u Našicama, 18. svibnja 2018. godine (petak), u Gradskoj vijećnici Grada Našica, Trg dr. Franje Tuđmana 7, s početkom u 20,00 sati.

Pozivamo sve zainteresirane poljoprivrednike da se odazovu na informativne radionice kako bi na vrijeme dobili potrebne informacije za prijavu na LAG-natječaj.

LAG_natjecaj_Mjera_6.3._LAG_KARASICA
Obrazac A. Prijavni obrazac
Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio
Obrazac B. Poslovni plan – tablicni dio
Obrazac C. Izjava o veličini poduzeca
Obrazac D. EVPG kalkulator
Prilog I Natjecajna dokumentacija
Prilog II. Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvacenih Dodatkom I. Ugovora o EU
Prilog III. Vodic za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeca
Prilog IV. Pojasnjenje kriterija odabira

PITANJA I ODGOVORI

LAG Karašica na dan 14. svibnja 2018. godine objavljuje odgovore na pristigla pitanja vezane za LAG natječaj, Mjere 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava.

pitanja i odgovori 25.5.2018